Navigace

Obsah

Vyhlášky obce

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o pohybu psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanovují podmínky pálení suchých rostlinných materiálů v obci

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se stanový tržní řád pro stánkový prodej v obci

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bušovice

Obecně závazná vyhláška obce Bušovice č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Bušovice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Pravidla pro vyřizování petic a stížností

Řád veřejného pohřebiště obce Bušovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (1.29 MB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/21 o regulaci používání zábavní pyrotechniky (258.02 kB)